Pесурсы

Ресурсный центр для информации против слежки предоставляет поисковую базу ресурсов по теме противодействия слежке с особым акцентом на целенаправленное наблюдение за людьми, которым есть, что скрывать. Мы хотим помочь анархистам и другим повстанцам приобрести практическое понимание угрозы слежки, с которой они могут столкнуться в своей борьбе и в своей жизни. Мы предпочитаем ресурсы, написанные друзьями и понятные без специальных технических знаний.

Контакт

csrc@riseup.net (PGP)

Язык - Чешский (3)
с помощью Lukáš Borl
"The phase of my public activities reached the top, now it is time for the phase of hiding. After long reasoning and considering the present context I decided to disappear from the eyes of the state control. At present I think it is the only possible way I know of to protect myself against the crushing hit of repressions. Now I will try to outline the context and reasons that led me to this decision."
Загрузить
PDF
Другие языки
(cz) Zmizení z dohledu státní moci: Lukáš Borl
"Fáze veřejného působení u mě dosáhla vrcholu. Teď přichází fáze skrývaček. Po dlouhých úvahách a s ohledem na současný kontext jsem se rozhodl vytratit z dohledu státní moci. V současnosti v tom spatřuji jediný možný způsob jak ochránit sám sebe před zničujícím úderem represe. Pokusím se nyní nastínit souvislosti a důvody, proč jsem k tomu dospěl."
Смотри онлайн
Zmizení z dohledu státní moci
Potvrzeno: Lukáš Borl v hledáčku policie
Vyjádření k mému zatčení
Исходник
Друзья и другие активные участники
Тема
Конспирация
Тип
Текст
Последнее обновление
7 Май 2021
"To je smyslem Černorudé příručky - podpořit v nás sebevědomí, zmenšit náš strach a zároveň přiložit další kámen do pevnosti s názvem bezpečnostní kultura. Nejde přitom jen o jednotlivce, důsledný musí být každý jeden z nás. Pokud všichni budeme pevní a důslední, pak se výrazně sníží riziko, že budeme chyceni a nakonec rozbiti jako celek."
Смотри онлайн
Исходник
Друзья и другие активные участники
Темы
Внедренцы и информаторы, ДНК, Культура безопасности, Мобильные телефоны, Отпечатки пальцев, Прямое действие, Скрытые устройства, Физическое наблюдение, Цифровое наблюдение
Тип
Текст
Последнее обновление
7 Май 2021
"Вы хотите знать, какие виды камер существуют, которые следят за нами, и как вывести их из строя? Давайте рассмотрим."
Смотри онлайн
Другие языки
(cz) Jak ničit kamery
"Chceš vědět jaké existují typy kamer, které nás šmírují a jak je vyřadit z provozu? Čti dále."
Смотри онлайн
Исходник
Друзья и другие активные участники
Темы
Видеонаблюдение, Прямое действие
Тип
Текст
Последнее обновление
7 Май 2021