Πηγές

Το Κέντρο πληροφοριών περί αντι-παρακολούθησης παρέχει μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης πηγών πάνω στο ζήτημα της αντι-παρακολούθησης, εστιάζοντας στη στοχευμένη παρακολούθηση απέναντι σε άτομα που έχουν πράγματα να κρύψουν. Θέλουμε να βοηθήσουμε αναρχικά και λοιπά επαναστατικά υποκείμενα να αποκτήσουν μια πρακτική κατανόηση των κινδύνων παρακολούθησης που ίσως αντιμετωπίσουν στους αγώνες τους και στις ζωές τους. Προτιμούμε πηγές που έχουν γραφτεί από συντρόφια, και που είναι κατανοήσιμες δίχως πρότερη τεχνική γνώση.

Επικοινωνία
csrc@riseup.net (PGP)
Θεματική - Εναέρια επιτήρηση (8)
"Παρεμποδιστής σήματος ; Λέιζερ ; BB gun, αεροβόλα ; Drones-καμικάζι ; Σχοινί ψαρέματος, νήμα."
Κατέβασμα / Download
PNG
Άλλες γλώσσες
(en) 5 widely accessible ways to take down drones
"Wavelength, signal jammer ; Laser ; BB, pellet gun, air rifle ; Kamikaze drones ; Fishing wire, cord."
Κατέβασμα / Download
PNG
(fr) Cinq manières à la portée de tous pour abattre un drone
"Brouilleur d'ondes ; Laser ; Carabine à plombs ; Drone kamikaze ; Fil de pêche."
Κατέβασμα / Download
PNG
(it) 5 modi alla portata di tutti per abbattere un drone
"Jammer ; Laser ; Fucile a piombini ; Drone kamikaze ; Lenza da pesca."
Κατέβασμα / Download
JPG
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματική
Εναέρια επιτήρηση
Τύποι
Εικόνα, Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
29 Νοέμβριος 2021
από Evade la vigilancia (evade.noblogs.org)
"Hace algunas semanas se reportaba en la Provincia de Arauco el avistamiento de aviones militares sobrevolando constantemente el territorio, finalmente se pudo identificar el avión como un CASA C-295 Persuader. A esto se suma que desde el mes de mayo se registran vuelos del drone Hermes 900 de la Fuerza Aérea sobre la ciudad de Temuco, pero ya desde el año 2014 comunidades mapuche vienen denunciando el uso de aeronaves no tripuladas para vigilar el Wallmapu. Debido a esto decidimos escribir esta entrada que recopila diversos drones de categoría militar que poseen las distintas ramas de las fuerzas armadas junto a los drones civiles más utilizados para tareas de vigilancia."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματική
Εναέρια επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
26 Ιούλιος 2021
από Electronic Frontier Foundation (eff.org)
"Law enforcement surveillance isn’t always secret. These technologies can be discovered in news articles and government meeting agendas, in company press releases and social media posts. It just hasn’t been aggregated before. Through a combination of crowdsourcing and data journalism, we are creating the largest-ever repository of information on which law enforcement agencies are using what surveillance technologies."
Προβολή online
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
IMSI catchers, Αναγνώριση προσώπου, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση, Εναέρια επιτήρηση, Κινητά τηλέφωνα
Τύπος
Άλλο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021
"[A] shotgun is your best bet at taking down a drone. Preferably one loaded with the largest spread ammunition you can find. [...] Of course not all methods of taking out a drone need to involve literal firearms. [...] Paintballs are a no-go. [...] Airsoft guns and other plastic-pellet guns are worthless. [...] Slingshots will likely work - again, assuming you can hit. [...] Last but not least, you never want to underestimate the power of just throwing crap. A rock, a baseball, anything you can fling straight, accurate, and fast."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματική
Εναέρια επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021
από Electronic Frontier Foundation (eff.org)
"EFF’s “Street-Level Surveillance” project shines light on the advanced surveillance technologies that law enforcement agencies routinely deploy in our communities. These resources are designed for members of the public, advocacy organizations, journalists, defense attorneys, and policymakers who often are not getting the straight story from police representatives or the vendors marketing this equipment."
Προβολή online
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
IMSI catchers, Αναγνώριση προσώπου, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση, Εναέρια επιτήρηση, Κινητά τηλέφωνα
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021
"Technopolice est une campagne visant à documenter et à lutter contre le déploiement de nouvelles technologies policières (drones, reconnaissance faciale, vidéosurveillance automatisée, police prédictive...). Nous avons pour cela créé et mis à disposition plusieurs outils (un forum, un site, une base documentaire...) pour permettre à chacune et chacun de se saisir de ces questions."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Αναγνώριση προσώπου, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση, Εναέρια επιτήρηση, Κινητά τηλέφωνα
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021
από Border Violence Monitoring Network (borderviolence.eu)
"In this report, several cases of push-backs from Croatia are highlighted in order to present how authorities use technology within detection and apprehension of transit groups, both at borders and interiors."
Κατέβασμα / Download
PDF
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Εναέρια επιτήρηση, Σύνορα
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021
"Transparent Lives: Surveillance in Canada details nine key trends in the processing of personal information, trends that are evident throughout the world. They affect all Canadians, but few citizens are aware of how, when, for what purpose, or with what consequences their personal data are used by large organizations. Hence the title: Transparent Lives. This book demonstrates that our lives are open and visible to organizations as never before and that in every area of life—as citizens, consumers, workers, and travellers—this makes a difference."
Κατέβασμα / Download
PDF
Άλλες γλώσσες
(fr) Vivre à nu: La surveillance au Canada
"Vivre à nu : la surveillance au Canada expose neuf grandes tendances qui sont observées dans le traitement des renseignements personnels partout dans le monde. Ces tendances touchent tous les Canadiens, mais peu d’entre eux savent comment, quand et à quelles fins leurs données personnelles sont utilisées par les grandes organisations et quelles sont les conséquences de cette utilisation. Voilà pourquoi cet ouvrage est intitulé Vivre à nu ; il démontre que nos vies sont plus que jamais ouvertes et visibles pour les organismes et que cette visibilité a de réels effets sur chaque sphère de notre vie, que nous soyons citoyens, consommateurs, travailleurs ou voyageurs."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
PDF
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
DNA, Αναγνώριση προσώπου, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση, Δακτυλικά αποτυπώματα, Εναέρια επιτήρηση, Κινητά τηλέφωνα, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021