Το Κέντρο πληροφοριών περί αντι-παρακολούθησης παρέχει μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης πηγών πάνω στο ζήτημα της αντι-παρακολούθησης, εστιάζοντας στη στοχευμένη παρακολούθηση απέναντι σε άτομα που έχουν πράγματα να κρύψουν. Θέλουμε να βοηθήσουμε αναρχικά και λοιπά επαναστατικά υποκείμενα να αποκτήσουν μια πρακτική κατανόηση των κινδύνων παρακολούθησης που ίσως αντιμετωπίσουν στους αγώνες τους και στις ζωές τους. Προτιμούμε πηγές που έχουν γραφτεί από συντρόφια, και που είναι κατανοήσιμες δίχως πρότερη τεχνική γνώση.

Επικοινωνία

Έχετε κάτι να προσθέσετε; Χρειάζεται ανανέωση κάποια πηγή;
Θα θέλατε να μεταφράσετε τον ιστότοπο; Κάτι άλλο;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο csrc@riseup.net (PGP)

Θεματική - Βιντεοπαρακολούθηση (37)
από Soligruppe für Gefangene (panopticon.blackblogs.org)
"On July 24 [2020], Mónica Caballero and Francisco Solar were arrested in Chile [...] on July 26th the detention hearing began, which lasted about 4 hours. [...] The prosecution explained in detail what the two are accused of."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Άλλες γλώσσες
(de) Über Orwell und der Fall von Mónica und Francisco
"Am 24. Juli [2020] wurden Mónica Caballero und Francisco Solar in Chile verhaftet [...] am 26. Juli begann der Haftprüfungstermin, der gute 4 Stunden dauerte. [...] Die Staatsanwaltschaft erläuterte bis ins Detail was den beiden vorgeworfen wird."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
(es) Sobre Orwell y el caso de Mónica y Francisco
"El 24 de julio [2020], Mónica Caballero y Francisco Solar fueron arrestados en Chile [...] el 26 de julio comenzó la prueba de detención, que duró unas 4 horas. [...] La fiscalía explicó en detaille de qué se les acusa a lxs dos."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
DNA, Αναγνώριση προσώπου, Βιντεοπαρακολούθηση, Κινητά τηλέφωνα
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
25 Σεπτέμβριος 2022
από Puget Sound Prisoner Support (pugetsoundanarchists.org)
"This information was compiled from public arrest documents regarding incidents in the Seattle area [...]. We provide our observations of these cases to highlight the dangers of not following security practices, as well as to inform the community that one of the defendants has cooperated with the authorities."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Εγκάθετοι και πληροφοριοδότες, Κινητά τηλέφωνα, Φυσική παρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
30 Ιούλιος 2022
"There are several ways to do this (which are far from being exhaustive, let's be creative): attacking the camera, opening the hatch, attacking cables."
Κατέβασμα / Download
Άλλες γλώσσες
(fr) Détruisons les caméras
"Pour cela il existe plusieurs moyens (qui sont loin d’être exhaustifs, soyons créatifs) : s’attaquer à la camera, ouvrir la trappe, s'attaquer aux câbles."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύποι
Εικόνα, Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
16 Φεβρουάριος 2022
Συμβουλή από το CSRC: Αν σας ενδιέφερε αυτή η πηγή, ίσως σας ενδιαφέρει και Sous-Surveillance.
"Software that provides an online map that can be collaboratively annotated in real-time. Annotations can be used to indicate police activity, among other things."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματική
Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Λογισμικό
Προστέθηκε η ημερομηνία
16 Φεβρουάριος 2022
"An evaluation of the observation and surveillance of the three anarchists convicted in the so-called "Parkbank trial"."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Άλλες γλώσσες
(de) Observationen und andere Ärgernisse
"Eine Auswertung zu Observation und Überwachung gegen die drei im sogenanten „Parkbank-Verfahren“ veurteilten Anarchist_innen."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
(fr) Espionnages et autres désagréments
"Une analyse de la mise sous observation et de la surveillance des trois anarchistes condamné-e-s dans le dit « Procès du banc-public »."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
(it) Sulla sorveglianza e altre seccature
"Un’analisi delle tecniche di indagine e di sorveglianza utilizzate contro i tre compagni anarchici condannati nel caso "Parkbank"."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Κρυφές συσκευές, Φυσική παρακολούθηση, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
3 Σεπτέμβριος 2021
από Evade la vigilancia (evade.noblogs.org)
"OpenStreetMap (OSM) es un proyecto que surge el año 2004 como respuesta a las restricciones legales, económicas y técnicas que presentan los mapas privativos. El objetivo de OSM es crear y poner a disposición de las personas mapas gratuitos bajo licencias abiertas [...]. Las posibilidades que ofrece OSM son casi ilimitadas [...], pudiendo encontrar iniciativas tales como el mapeo de la ubicación de fuentes de agua potable, los arboles en las ciudades o incluso, y lo que nos importa en este caso, la vigilancia. En este sentido, es posible mapear la ubicación de cámaras de vigilancia [...], lectores automáticos de placas patentes y de casetas o guardias de seguridad."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματική
Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
26 Ιούλιος 2021
"Am 9. Mai 2007 durchsuchten Bundesanwaltschaft (BAW) und Bundeskriminalamt (BKA) zahlreiche Wohnungen und andere Räumlichkeiten in Berlin, Bremen, Hamburg und Land Brandenburg. Anlass war das Ermittlungsverfahren [...] der BAW gegen zuletzt 18 Personen wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Vorgeworfen werden dieser Vereinigung diverse v.a. Brandanschläge in den Regionen Hamburg und Berlin zwischen 2005 und 2007. Mitte Juni 2007 übermittelte die BAW im Rahmen der Akteneinsicht einen "Auszug" der Ermittlungsakten. Dies ist die Auswertung dieses "Auszugs"."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Κινητά τηλέφωνα, Κρυφές συσκευές, Φυσική παρακολούθηση, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
21 Ιούλιος 2021
"This zine consists of lessons drawn from the case of Portland area anarchist Pax, who was arrested in May of 2012 and initially charged with 72 felonies. He later plead to 3. Here’s some tips gleaned from his case..."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματική
Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
11 Ιούλιος 2021
από CrimethInc (crimethinc.com)
"The goal of the bloc as a tactic is to have everyone look as similar as possible, so that, ideally, no single individual can be identified within the anonymous mass. This helps to keep everybody safer."
Προβολή online
Άλλες γλώσσες
(id) Tips Berpakaian bagi Para Pemberani yang Keren
"Blok sebagai taktik bertujuan untuk membuat setiap orang terlihat semirip mungkin, sehingga, idealnya, tidak ada satu individu pun yang dapat teridentifikasi dalam massa yang anonim. Ini membantu semua orang menjadi lebih aman."
Προβολή online
(pt) Dicas de Moda Para Pessoas com Coragem
"O objetivo do bloco como uma tática é fazer com que todos pareçam o mais semelhante possível, de modo que, idealmente, nenhum indivíduo possa ser identificado dentro da massa anônima. Isso ajuda a manter todo mundo mais seguro."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Φυσική παρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
11 Ιούλιος 2021
από lunatics for system change
"Für eine Welt ohne Schlösser und Schranken und ein besseres Leben für alle!"
Κατέβασμα / Download
Kapitel "Unsere eigene Sicherheit" in Prisma
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
DNA, IMSI catchers, Βιντεοπαρακολούθηση, Δακτυλικά αποτυπώματα, Κινητά τηλέφωνα, Κρυφές συσκευές, Λοιπά φυσικά ίχνη
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
9 Ιούλιος 2021
"A guide to putting Toulouse’s cameras into early retirement. This guide only deals with methods of destroying camera cabling. To destroy the camera itself you have to knock down the mast or climb to the top to break the camera, this requires heavy and cumbersome equipment (disk cutter, ladder...) and is therefore another story."
Προβολή online
Άλλες γλώσσες
(fr) Moudenc nous surveille : crève lui les yeux
"Un guide pour mettre les caméras toulousaines en retraite anticipée. Ce guide ne traite que de méthodes visant à détruire le cablage des caméras, pour détruire la caméra elle même il faut abattre le mat ou grimper en hauteur pour péter l'optique, ça nécessite du matériel lourd et encombrant (disqueuse, échelle...) et c'est donc une autre histoire."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
8 Ιούλιος 2021
από RTMARK
"All methods described in this guide have been thoroughly tested in practice."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
12 Μάιος 2021
Προειδοποίηση από το CSRC: Θεωρούμε πως αυτή η πηγή είναι εν μέρει ξεπερασμένη, αλλά πιστεύουμε πως ακόμη μπορεί να φανεί χρήσιμη. Παρακαλούμε να το λάβετε υπόψιν σας.
από Michael Naimark
"If a camera's location is known, and can be seen, and is stationary, a tripod/rifle scope/gun sight laser system can successfully zap it, even at distances greater than 100 meters. If a camera is roving, a golf scope/gun sight laser can intermittently zap it by hand with little effort."
Προβολή online
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματική
Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
12 Μάιος 2021
από Electronic Frontier Foundation (eff.org)
"Law enforcement surveillance isn’t always secret. These technologies can be discovered in news articles and government meeting agendas, in company press releases and social media posts. It just hasn’t been aggregated before. Through a combination of crowdsourcing and data journalism, we are creating the largest-ever repository of information on which law enforcement agencies are using what surveillance technologies."
Προβολή online
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
IMSI catchers, Αναγνώριση προσώπου, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση, Εναέρια επιτήρηση, Κινητά τηλέφωνα
Τύπος
Άλλο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"Παρακολούθηση για τις αρχές και το παρακράτος σημαίνει να ελέγχονται συστηματικά αλλά και αποσπασματικά οι κινήσεις και οι ενέργειες προσώπων ή ομάδων, χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν ή να έχουν ενημερωθεί σχετικά. Αντιπαρακολούθηση είναι κάθε τακτική που βοηθά στο να αποφεύγεται ή να γίνεται πολύ δύσκολος ο έλεγχος μέσω της παρακολούθησης."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Κινητά τηλέφωνα, Φυσική παρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από CrimethInc (crimethinc.com)
"I climbed up the fire escape onto the air conditioner and finally to the roof. I crept up behind the camera, grabbed it with both hands, twisted it from its bracket, and snipped the wire with my clippers. Having never done this before, I wasn’t sure if some silent alarm was going off or if somebody watching a screen somewhere had just had their creep-fest interrupted, so I hastily shoved the camera and clippers in my bag and retreated to my bike."
Προβολή online
Άλλες γλώσσες
(es) Cegando a los Cíclopes: Cazando Cámaras en la Metrópolis
"Subí la escalera de incendios al acondicionador de aire y finalmente al techo. Me arrimé detrás de la cámara, la agarré con ambas manos, la retiré de su soporte y corté el cable con mis cortadores de alambre. Como nunca antes había hecho esto, no estaba seguro de si una alarma silenciosa estaba sonando o si alguien mirando una pantalla en algún lugar justo había experimentado una interrupción, así que metí la cámara y las tijeras en mi mochila y me retiré a mi bicicleta."
Προβολή online
(it) Accecare i Ciclopi: A Caccia di Telecamere nella Metropoli
"Mi sono arrampicata sulla scala antincendio sul condizionatore d’aria e, infine, sul tetto. Sono scivolata alle spalle della telecamera, l’ho afferrata con entrambe le mani, l’ho girata sulla sua staffa e ho tagliato il filo con il mio tronchese. Non avendolo mai fatto prima, non ero sicura se qualche allarme silenzioso si sarebbe attivato o se qualcuno che guardasse uno schermo da qualche parte avesse appena dovuto interrompere il proprio festival-del-brivido, quindi ho sbattuto in fretta telecamera e forbici nella mia borsa e mi sono diretta verso la bici."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"Estas fotocopias que tienes entre tus manos [...] nacen de la necesidad de poner en común unas pautas básicas sobre seguridad personal, seguridad en las manifestaciones y sobre cómo actuar en caso de detención. No son normas a seguir, son consejos que creemos que pueden ser valiosos."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Κινητά τηλέφωνα, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"Dozens of Amazon Ring and Google Nest surveillance cameras were removed and destroyed this week from residential neighborhoods in Portland (United States) during nighttime walks. [...] Removing these cameras is an easy and direct way to attack the reach of corporate and state surveillance, helping to keep folks safe from steadily rising techno-authoritarianism."
Άλλες γλώσσες
(fr) Des sonnettes-caméras de surveillance enlevées et détruites
"Des dizaines de caméras de surveillance « Amazon Ring » et « Google Nest » ont été enlevées et détruites cette semaine, lors de promenades nocturnes dans les quartiers résidentiels de Portland (États-Unis). [...] Retirer ces caméras est un moyen facile et direct de s’en prendre à l’emprise de la surveillance des entreprises et de l’État, en contribuant à protéger les gens de la montée constante du techno-autoritarisme."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από Ears and Eyes
"These devices take different forms : microphones, cameras, geolocation devices. Targeted spaces can be all the spaces we go through : buildings, vehicles, public space. We noticed the lack of informations available around us concerning this kind of surveillance. What is the real use of these devices by intelligence agencies? Which kind of devices are used? In which contexts? How efficiently? What can we do to oppose this kind of surveillance?"
Προβολή online
Άλλες γλώσσες
(fr) Ears and eyes: à propos des dispositifs de surveillance cachés par les flics dans nos espaces de vie
"Les dispositifs en question sont variés : microphones, caméras, balises de localisation. Les espaces visés peuvent être tous les espaces qu’on traverse : bâtiments, véhicules, espace public. On a constaté le manque d’informations disponibles autour de nous sur ce type de surveillance. Quelle est l’utilisation réelle de ces dispositifs par les services de renseignement ? Quels types de dispositifs sont utilisés ? Dans quels contextes ? Avec quelle efficacité ? Quels moyens mettre en place pour contrer ce type de surveillance ?"
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Κρυφές συσκευές
Τύποι
Άλλο, Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από Joseph Steinberg (josephsteinberg.com)
"Today, I am sharing some tips on how to prevent yourself from being recognized by facial recognition systems. I have personally utilized some of these techniques in test environments - and they worked. Others I have seen demonstrated."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
Αναγνώριση προσώπου, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"We are making each other vulnerable. Photographers at demonstrations will soon outnumber demonstrators, those who are willing to take action. This is something we need to take a stand against. Cameras are tools of surveillance, and whether it is us or the enemy that wields them, we are participating in our own surveillance."
Κατέβασμα / Download
In Defense of Smashing Cameras (2016)
In Defense of Smashing Streamer's Cameras (2020)
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματική
Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"Chceš vědět jaké existují typy kamer, které nás šmírují a jak je vyřadit z provozu? Čti dále."
Προβολή online
Άλλες γλώσσες
(ru) Саботаж камер видеонаблюдения
"Вы хотите знать, какие виды камер существуют, которые следят за нами, и как вывести их из строя? Давайте рассмотрим."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από La Quadrature du Net et Next INpact
"Deux articles publiés fin 2019 sur l’usage des fichiers de police pour utiliser la reconnaissance faciale : "La reconnaissance faciale des manifestant.e.s est déjà autorisée" et "Quand la France se lance dans la reconnaissance faciale"."
Κατέβασμα / Download
Πηγή
La reconnaissance faciale des manifestant.e.s est déjà autorisée
Quand la France se lance dans la reconnaissance faciale
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
Αναγνώριση προσώπου, Αστυνομικά αρχεία, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από Michael Schmidt / Andrea Müller
"Observation und Gegenobservation: Dieser Text behandelt ihre Möglichkeiten, Risiken und Gegenmaßnahmen; er basiert auf Recherchen, Erfahrungsberichten und Insiderinformationen sowie einigen wenigen Veröffentlichungen zu diesem Thema."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
IMSI catchers, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση, Κινητά τηλέφωνα, Κρυφές συσκευές, Φυσική παρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από Théorie du contexte (theorieducontexte.wordpress.com)
"Γεννιόμαστε με τα δακτυλικά μας αποτυπώματα και δεν μπορούμε ποτέ να απαλλαγούμε απ’ αυτά. Όποτε αγγίζουμε κάτι με τα ακροδάχτυλά μας, αφήνουμε πίσω τα "επισκεπτήρια" μας. Η αστυνομία δυσκολεύεται να "σηκώσει" τα αποτυπώματά μας, ανάλογα με την επιφάνεια στην οποία βρίσκονται."
Κατέβασμα / Download
Στις σελίδες 7-11 του πρώτου τεύχους του περιοδικού "Théorie du contexte"
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
DNA, Βιντεοπαρακολούθηση, Δακτυλικά αποτυπώματα, Λοιπά φυσικά ίχνη, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από ActivistSecurity.org collective
"This booklet is an introduction to security for action and activists. It is hoped it will provide you with the necessary information for taking action and for effective campaigning in the face of state and corporate oppression."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Εγκάθετοι και πληροφοριοδότες, Κινητά τηλέφωνα, Φυσική παρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"В беларуском обществе все больше обсуждается деятельность компании Synesis и проект Kipod. Kipod – это облачная платформа для умного города на основе технологий AI и Big Data, основанная на применении искусcтвенного интеллекта и предназначенная для обработки большого объема видеоданных в режиме реального времени. Один из сотрудников компании Synesis поделился информацией о данной системе."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Αναγνώριση προσώπου, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
Προειδοποίηση από το CSRC: Θεωρούμε πως αυτή η πηγή είναι εν μέρει ξεπερασμένη, αλλά πιστεύουμε πως ακόμη μπορεί να φανεί χρήσιμη. Παρακαλούμε να το λάβετε υπόψιν σας.
"Introduction to electronic security for activists and dissidents. [...] This text is geared towards activists and dissidents who are already self-motivated and want to be fully prepared for serious repression from authoritarian regimes. Specifically it intends to address common usecases and threats radical activists and dissidents face and answer every question commonly asked at trainings for radical activists and dissidents."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
IMSI catchers, Βιντεοπαρακολούθηση, Κινητά τηλέφωνα, Κουλτούρα ασφαλείας, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"Security is vital to the success & survival of the resistance movement. This is because we have an enemy who actively works to undermine, neutralize, & ultimately destroy us. Failure to remain aware of security concerns can mean the difference between victory or defeat, freedom or imprisonment, life or death. Not only for yourself, but others around you."
Κατέβασμα / Download
Άλλες γλώσσες
(es) Seguridad y Contra-Vigilancia: Información contra el estado policial
"La seguridad es vital para el triunfo y sobrevivencia del movimiento de resistencia. Esto es porque tenemos un enemigo que activamente trabaja en sabotearnos, neutralizarnos y finalmente destruirnos. Fallar en lo que a seguridad concierne puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota, libertad o aprisionamiento, vida o muerte. No solo para ti mismo, sino también para los que te rodean."
Κατέβασμα / Download
(it) Sicurezza & Contro-Sorveglianza: Informazione contro lo Stato di Polizia
"La sicurezza è vitale per il successo e la sopravvivenza dei movimenti di resistenza. Ciò è per il semplice motivo che abbiamo un nemico che lavora attivamente per ostacolarci, neutralizzarci e infine distruggerci. Non prestare attenzione riguardo a tutto ciò che concerne la sicurezza può determinare l’esito tra la vittoria e la sconfitta, tra la libertà e l’imprigionamento, tra la vita e la morte. Non solo per te stesso, ma per tutte le persone attorno a te."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Εγκάθετοι και πληροφοριοδότες, Κινητά τηλέφωνα, Κρυφές συσκευές, Φυσική παρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"This project has been assembled to distribute much needed information about Security Culture throughout activist groups in Australia [...]. The intent is to spread awareness and share knowledge about why Security Culture is needed, and why it is imperative for all groups - regardless of tactics - to adopt stringent security awareness into their work."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Αναγνώριση προσώπου, Βιντεοπαρακολούθηση, Εγκάθετοι και πληροφοριοδότες, Κουλτούρα ασφαλείας, Κρυφές συσκευές, Φυσική παρακολούθηση, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
Συμβουλή από το CSRC: Αν σας ενδιέφερε αυτή η πηγή, ίσως σας ενδιαφέρει και Scanmap.
"Dans les rues, dans les transports en commun, devant les commerces et les écoles... Les caméras se multiplient ! La vidéo-surveillance enregistre nos faits et gestes au quotidien, alors que les dispositifs de contrôle ne cessent de s’intensifier et de se perfectionner. Dans ce contexte, "Sous-surveillance.net" propose un outil de lutte. Ce projet permet à chaque ville de se doter facilement d’un site local de cartographie des caméras, publiques comme privées, qui filment l’espace public."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματική
Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Άλλο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από Electronic Frontier Foundation (eff.org)
"EFF’s “Street-Level Surveillance” project shines light on the advanced surveillance technologies that law enforcement agencies routinely deploy in our communities. These resources are designed for members of the public, advocacy organizations, journalists, defense attorneys, and policymakers who often are not getting the straight story from police representatives or the vendors marketing this equipment."
Προβολή online
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
IMSI catchers, Αναγνώριση προσώπου, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση, Εναέρια επιτήρηση, Κινητά τηλέφωνα
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"Technopolice est une campagne visant à documenter et à lutter contre le déploiement de nouvelles technologies policières (drones, reconnaissance faciale, vidéosurveillance automatisée, police prédictive...). Nous avons pour cela créé et mis à disposition plusieurs outils (un forum, un site, une base documentaire...) pour permettre à chacune et chacun de se saisir de ces questions."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Αναγνώριση προσώπου, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση, Εναέρια επιτήρηση, Κινητά τηλέφωνα
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από Privacy International (privacyinternational.org)
"This report is about electronic surveillance technologies used to identify, track, and monitor individuals and their communications for intelligence gathering and law enforcement purposes."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
IMSI catchers, Αναγνώριση προσώπου, Βιντεοπαρακολούθηση, Κινητά τηλέφωνα, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
από Border Violence Monitoring Network (borderviolence.eu)
"In this report, several cases of push-backs from Croatia are highlighted in order to present how authorities use technology within detection and apprehension of transit groups, both at borders and interiors."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Εναέρια επιτήρηση, Σύνορα
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
"Transparent Lives: Surveillance in Canada details nine key trends in the processing of personal information, trends that are evident throughout the world. They affect all Canadians, but few citizens are aware of how, when, for what purpose, or with what consequences their personal data are used by large organizations. Hence the title: Transparent Lives. This book demonstrates that our lives are open and visible to organizations as never before and that in every area of life—as citizens, consumers, workers, and travellers—this makes a difference."
Κατέβασμα / Download
Άλλες γλώσσες
(fr) Vivre à nu: La surveillance au Canada
"Vivre à nu : la surveillance au Canada expose neuf grandes tendances qui sont observées dans le traitement des renseignements personnels partout dans le monde. Ces tendances touchent tous les Canadiens, mais peu d’entre eux savent comment, quand et à quelles fins leurs données personnelles sont utilisées par les grandes organisations et quelles sont les conséquences de cette utilisation. Voilà pourquoi cet ouvrage est intitulé Vivre à nu ; il démontre que nos vies sont plus que jamais ouvertes et visibles pour les organismes et que cette visibilité a de réels effets sur chaque sphère de notre vie, que nous soyons citoyens, consommateurs, travailleurs ou voyageurs."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
DNA, Αναγνώριση προσώπου, Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, Βιντεοπαρακολούθηση, Δακτυλικά αποτυπώματα, Εναέρια επιτήρηση, Κινητά τηλέφωνα, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021
Άγνωστη ημερομηνία
"About: shoeprints, glove and clothing prints, tool marks, trace evidence, DNA evidence, soil and plant traces, video surveillance, communiques, gathering information & communications, disposing of/destroying clothing and tools."
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
DNA, Βιντεοπαρακολούθηση, Λοιπά φυσικά ίχνη
Τύπος
Κείμενο
Προστέθηκε η ημερομηνία
7 Μάιος 2021